haschema
Chuyện Đông Chuyện Tây

Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy còn các nghệ thuật kia là gì?

Đăng bởi: haschema
Sunday, December 2, 2018

ĐỘC GIẢ: Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy. Xin cho biết sáu nghệ thuật kia.

AN CHI: Sáu nghệ thuật kia là:

  1. âm nhạc
  2. múa
  3. hội họa
  4. điêu khắc
  5. kiến trúc
  6. kịch.

(KTNN 101, ngày 01-02-1993)

Khu vực bình luận