Nếu thấy trang này hữu ích, hãy để lại bình luận dưới mỗi bài viết và donate cho mình qua mã QRCode Momo bên trái.
Cảm ơn các bạn!

Có gì mới?

Ngày 2019-11-08

Ba mươi Triết gia Tây Phương
DESCARTES (1596-1650)
Ba mươi Triết gia Tây Phương
BACON (1561-1626)

Ngày 2019-10-26

© Haschema. Copyright of Pham Nguyen. Made with Gatsby and 💕.