haschema
Chuyện Đông Chuyện Tây

Lục dục và thất tình là những tình cảm nào?

Đăng bởi: haschema
Sunday, December 2, 2018

ĐỘC GIẢ: Lục dục, thất tình là những tình cảm nào?

AN CHI:

  1. Lục dục là tiếng nhà Phật chỉ sáu điều ham muốn do lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) mà ra: mắt muôn nhìn đẹp, tai muốn nghe hay, mũi muốn ngửi thơm, lưỡi muôn nếm ngon, thân muốn hưởng sướng và ý muốn biết hết.
  2. Thất tình là bảy thứ tình cảm thường khuấy động lòng người: hỉ (mừng), nộ (giận), ai (lo), cụ (sợ), ái (yêu), ố (ghét) và dục (muôn).

(KTNN 101, ngày 01-02-1993)

Khu vực bình luận