haschema

Chương 6

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

孟武伯問孝。子曰:父母唯其疾之憂。

Phiên âm:

Mạnh Võ Bá vấn hiếu, Tử viết: "Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu."

Dịch nghĩa:

Mạnh Võ Bá hỏi về đạo hiếu, Đức Khổng tử nói: "Cha mẹ chỉ lo buồn về bệnh tật của con."