haschema

Chương 22

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:人而無信,不知其可也!大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?

Phiên âm:

Tử viết: "Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã! Đại xa vô nghê, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tai?"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Người mà không giữ điều hẹn ước, thật không biết có thể làm được gì! [Như] xe lớn mà không có đòn gỗ ngang, xe nhỏ mà không có đòn gỗ cong, làm sao có thể đi được?"