haschema

Chương 20

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

季康子問:使民敬忠以勸,如之何?
子曰:臨之以莊,則敬;孝慈,則忠;舉善而教不能,則勸。

Phiên âm:

Quí Khương tử vấn: "Sử dân kính trung dĩ khuyến, như chi hà?"

Tử viết: "Lâm chi dĩ trang, tắc kính; hiếu từ, tắc trung; cử thiện nhi giáo bất năng, tắc khuyến."

Dịch nghĩa:

Quí Khương tử hỏi: "Muốn khiến cho dân kính trọng, trung thành, khuyên nhủ lẫn nhau thì làm thế nào?"

Đức Khổng tử nói: "Đến với dân bằng sự trang trọng, thì dân kính trọng; hiếu thảo, nhân từ thì dân trung thành; đề cao điều thiện mà dạy dỗ những người kém cỏi, thì dân khuyên nhủ lẫn nhau."