haschema

Chương 16

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:攻乎異端,斯害也已。

Phiên âm:

Tử viết: "Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Công kích đầu mối khác, điều ấy có hại mà thôi."