haschema

Chương 15

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:學而不思則罔,思而不學則殆。

Phiên âm:

Tử viết: "Học nhi bất tư, tắc võng; tư nhi bất học, tắc đãi."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Học mà không suy nghĩ thì bị rối rắm; suy nghĩ mà không học thì bị nhọc mệt."