haschema

Chương 12

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:君子不器。

Phiên âm:

Tử viết: "Quân tử bất khí."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Người quân tử không phải là khí cụ."