haschema

Chương 11

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:溫故而知新,可以為師矣。

Phiên âm:

Tử viết: "Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỹ."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Ôn lại điều cũ mà biết được điều mới, có thể làm thầy được."