haschema

Chương 9

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

曾子曰:慎終,追遠,民德歸厚矣。

Phiên âm:

Tăng Tử viết: "Thận chung, truy viễn, dân đức qui hậu hỹ."

Dịch nghĩa:

Thầy Tăng Tử nói: "Cẩn thận trong việc cuối, nhắc nhớ đến người xa, đạo đức của dân trở nên dày dặn vậy."