haschema

Chương 5

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子曰:道千乘之國,敬事而信,節用而愛人,使民以時。

Phiên âm:

Tử viết: "Đạo thiên thặng chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Cai trị nước một ngàn cỗ xe, phải thận trọng trong công việc mà giữ niềm tin, tiêu dùng tiết kiệm mà yêu thương mọi người, sai khiến dân chúng phải tùy thời."