haschema

Chương 3

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子曰:巧言令色,鮮矣仁。

Phiên âm:

Tử viết: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hỹ nhân."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Nói năng dối trá, [trau chuốt] nhan sắc, [người như thế] ít có đức nhân vậy."