haschema

Chương 11

Đăng bởi: haschema
Saturday, 29 Sep 2018

子曰:父在,觀其志。父沒,觀其行。三年無改於父之道,可謂孝矣。

Phiên âm:

Tử viết: "Phụ tại, quan kỳ chí. Phụ một, quan kỳ hạnh. Tam niên vô cải ư phụ chi đạo, khả vị hiếu hỹ."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Cha còn, hãy xem chí hướng của người. Cha mất, hãy xem hành vi của người. Trong ba năm, không thay đổi đường lối của cha, có thể gọi là hiếu vậy."