haschema

Chương 8

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子夏問曰:「巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。」何謂也?
子曰:繪事後素。曰:禮後乎?
子曰:起予者商也。始可與言詩以矣。

Phiên âm:

Tử Hạ vấn viết: "Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề, tố dĩ vi huyến hề"; hà vị dã?"

Tử viết: "Hội sự hậu tố." Viết: "Lễ hậu hồ?"

Tử viết: "Khởi dư giả Thương dã. Thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hỹ."

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Hạ hỏi rằng: "Cười khéo xinh xắn thay, mắt đẹp long lanh thay, trong trắng mà làm nên sặc sỡ"; ý nghĩa thế nào vậy?"

Đức Khổng tử nói: "Vẽ vời nên được theo sau cái nền trong trắng." Thưa rằng: "Việc lễ thành tựu sau chăng?"

Đức Khổng tử nói: "Khởi phát được ý ta ấy là trò Thương vậy. Ban đầu như thế mới có thể cùng nói về Kinh Thi được."