haschema

Chương 18

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:事君盡禮,人以為諂也。

Phiên âm:

Tử viết: "Sự quân tận lễ, nhân dĩ vi siểm dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Phục vụ vua mà giữ trọn lễ, người ta lại cho là nịnh hót."