haschema

Chương 17

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子貢欲去告朔之餼羊。子曰:賜也!爾愛其羊,我愛其禮。

Phiên âm:

Tử Cống dục khử Cốc Sóc chi Khái dương. Tử viết: "Tứ dã, nhĩ ái kỳ dương, ngã ái kỳ lễ."

Dịch nghĩa:

Thầy Tử Cống muốn bỏ con dê sống trong lễ Cốc Sóc. Đức Khổng tử nói: "Này Tứ, nhà ngươi quí con dê, ta thì quí buổi lễ."