haschema

Chương 21

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

或謂孔子曰:子奚不為政?
子曰:書云孝乎:惟孝友于兄弟,施於有政。是亦為政,奚其為為政?

Phiên âm:

Hoặc vị Khổng Tử viết: "Tử hề bất vi chính?"

Tử viết: "Thư vân hiếu hồ: ‘Duy hiếu, hữu vu huynh đệ, thi ư hữu chính.’ Thị diệc vi chính, hề kỳ vi vi chính?"

Dịch nghĩa:

Có người hỏi Đức Khổng tử rằng: "Sao thầy chẳng làm chính trị?"

Đức Khổng tử nói: "Kinh Thư nói về hiếu thế này: ‘Chỉ riêng việc hiếu thảo, thuận hoà với anh em là có thi hành chính trị.’ Thế cũng là làm chính trị, sao phải ra làm mới là làm chính trị?"