haschema

Chương 14

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:君子周而不比,小人比而不周。

Phiên âm:

Tử viết: "Quân tử chu nhi bất tỷ; tiểu nhân tỷ nhi bất chu."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Người quân tử cư xử đồng đều mà không về hùa; kẻ tiểu nhân về hùa mà không cư xử đồng đều."