haschema

Chương 16

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:射不主皮,為力不同科,古之道也。

Phiên âm:

Tử viết: "Xạ bất chủ bì, vị lực bất đồng khoa. Cổ chi đạo dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Bắn không nhằm xuyên đích, vì sức không cùng thứ bậc với nhau. Đường lối xưa như vậy."