haschema

Chương 15

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

入大廟,每事問。或曰:孰謂鄒人之子知禮乎?入大廟,每事問。
子聞之曰:是禮也!

Phiên âm:

Tử nhập Thái miếu, mỗi sự vấn. Hoặc viết: "Thục vị Trâu nhân chi tử tri lễ hồ? Nhập Thái miếu mỗi sự vấn."

Tử văn chi viết: "Thị lễ dã."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử vào nhà Thái miếu, mỗi việc đều hỏi. Có người nói: "Ai bảo người ấp Trâu biết lễ? Vào nhà Thái miếu, việc gì cũng hỏi."

Đức Khổng tử nghe thấy bèn nói: "Thế là lễ vậy."