haschema

Chương 14

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:「周監於二代,郁郁乎文哉!吾從周。」

Phiên âm:

Tử viết: "Chu giám ư nhị đại. Úc úc hồ văn tai! Ngô tùng Chu."

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Nhà Chu coi xét ở hai triều đại. Văn vẻ rực rỡ thay! Ta theo nhà Chu."