haschema

Chương 10

Đăng bởi: haschema
Sunday, 30 Sep 2018

子曰:禘,自既灌而往者,吾不欲觀之矣!

Phiên âm:

Tử viết: "Đế, tự ký quán nhi vãng giả, ngô bất dục quan chi hỹ!"

Dịch nghĩa:

Đức Khổng tử nói: "Lễ tế Đế, từ khi rót rượu trở đi, ta không muốn xem nữa!"